Wrecsam
Wrecsam
Work

Falch.

#Wrecsam2025 – Cefnogwch ein cais i ddod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2025!
Wrecsam ydym ni – Rydym yn falch, yn angerddol ac yn uchelgeisiol.
Da ni isio’r cyfle i ddweud EIN stori – stori Wrecsam.
Mae dod yn Ddinas Diwylliant y DU yn galluogi cymunedau nad yw’n arferol yn cael y siawns i rannu eu stori i gael llwyfan.
Da ni eisio gwneud mwy nag jest dweud beth sydd gennym ni, ond arddangos pwy ydan ni, o le da ni di ddod, a beth y hoffwn i’n ddyfodol.
Fedrwn ddathlu’n gorffennol wrth i ni godi’r bar ar ein huchelgeisiau i’r dyfodol
O fynd am dro yn hamddenol ar hyd ein Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i fynd i gig mawr, mae llawer yn digwydd yma.
Byddwn yn defnydd ein blwyddyn fel Dinas Diwylliant y DU yn 2025 fel llwyfan i ymgysylltu a hyrwyddo ein cymunedau amrywiol, a chyflwyno rhaglen o ddigwyddiadau o’r safon uchaf.
Rydym eisoes yn gwybod fod Wrecsam yn wych – ond rydym angen eich cymorth i ledaenu’r gair…

Work
The Award

Beth yw Gwobr Dinas Diwylliant y DU?

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ei dewis fel un o’r pedwar ardal ar restr ar gyfer gwobr Dinas Diwylliant y DU 2025.

Mae’r gystadleuaeth hon yn defnyddio diwylliant fel catalydd ar gyfer hyrwyddo ardaloedd y tu allan i Lundain ac yn rhoi rhannau newydd o’r DU ar y map diwylliannol yn rhyngwladol.

Dyma’r tro cyntaf mae rhanbarthau a grwpiau o drefi wedi eu hannog i ymgeisio i ddod yn ‘Ddinas Diwylliant y DU,’ gyda 2 o’r 4 sydd dal yn y cais (yn cynnwys ni) nad ydynt yn ddinasoedd.

The Award
Chirk Castle
Wrexham 2025 City of Culture Event
International Music and Dance Event
Partners

Partneriaid Arweiniol y Cais 2025.

Partners
Gallery

Digwyddiadau diweddar.

Gallery
Contact

Cymryd Rhan

Tim Dinas Diwylliant 2025 Wrecsam, C/o Ty Pawb, Stryd y Farchnad,Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Contact

    Contact

    © Tim Cais Wrecsam 2025

    Contact