Fe’ch gwahoddir yn gynnes i Tŷ Pawb ar ddydd Iau 26ain Mai rhwng 6-8pm, wrth i enillydd Dinas Diwylliant 2025 gael ei gyhoeddi’n fyw ar The One Show y BBC!

Croeso i bawb! Mae cofrestru am ddim yn hanfodol trwy Eventbrite

Ymunwch â ni yn yr ardal fwyd lle bydd y rhaglen yn cael ei darlledu’n fyw ar sgrin ANFERTH 200″!

Bydd ein masnachwyr bwyd a diod ar agor am y noson a gallwch ddisgwyl perfformiadau gwych gan grwpiau lleol.

Rydym wedi dod mor bell yn ystod ein taith Wrecsam2025, a beth bynnag ydi’r canlyniad rydym am ddod at ein gilydd i ddathlu’r gamp anhygoel hon i Wrecsam!

Mae’r gwaith caled a’r gefnogaeth i’r cais sydd wedi dod o’r gymuned wedi bod yn anhygoel, ac ni allwn aros i brofi’r foment hanesyddol hon gyda chi i gyd.

Y Lleoliad: Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BB

Mwy o wybodaeth: wrecsam2029@wrexham.gov.uk / 01978 292144

Contact

Cymryd Rhan

Tim Dinas Diwylliant 2025 Wrecsam, C/o Ty Pawb, Stryd y Farchnad,Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Contact

    Contact

    © Tim Cais Wrecsam 2025

    Contact