The Award

Digwyddiadau i ddod.

Cais Dinas Diwylliant Y Du 2025

Ar Ragfyr 21ain 2021 cyhoeddwyd grantiau i gymunedau, a sefydliadau lle y gallent ymgeisio am gyllid hyd at £1,000 i drefnu digwyddiad neu weithgaredd a fu’n hybu’n cais Dinas Diwylliant. Cawsom dros 70 o ymgeision a ddaru ni gyhoeddi dros 50 o grantiau. Mae rhai digwyddiadau yn barod wedi digwydd, ond mae yna lawer mwy i ddod…

The Award

Digwyddiad

Dyddiad/Amser

Lleoliad

Manylion archebu

Penwythnos Dathlu 400 mlwyddiant
Huw Morys (Eos Ceiriog) – GWASANAETH CALAN MAI. Perfformiadau o garolau haf (tebyg iawn i garolau plygain)

Dydd Sul 1 Mai
2pm

Eglwys San Silin, Llansilin

menteriaithmaldwyn@gmail.com neu 07969 062263 neu Peter Bates ar p6jpb@yahoo.co.uk neu 01691 718376.

Penwythnos Dathlu 400 mlwyddiant
Huw Morys (Eos Ceiriog) – DATHLIAD CALAN MAI GYDA CHERDDORIAETH FYW ac ychydig o ddawnsio twmpath a sesiwn werin Cymreig.

Dydd Sul 1 Mai
4pm

Wynnstay Inn, Llansilin

menteriaithmaldwyn@gmail.com neu 07969 062263 neu Peter Bates ar p6jpb@yahoo.co.uk neu 01691 718376.

FOCUS Wales: Gŵyl Arddangos Cerddoriaeth Rhyngwladol

5-7 Mai

Aml-leoliad, Canol Tref Wrecsam

Tocynnau focuswales.com

Cyflwynir Academi Delta: Noson o Ddawns a Drama

Dydd Gwener 6ed Mai
6.30pm

Canolfan Chwaraeon a Chymdeithasu Brymbo

£3 – talu ar y drws

Chwarae Geiriau: 3 diwrnod o Gelf a Chwarae gyda cherddoriaeth fyw

Dydd Mawrth 10fed Mai
Dydd Mercher 11fed Mai
Dydd Gwener 12fed Mai
11am-5pm

Sgwâr Henblas, Wrecsam, LL13 8AE

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Digwyddiad Bomio Edafedd Cymunedol gyda Craft Connect – Dewch i weld Stryd Henblas fel nad ydych erioed wedi’i gweld o’r blaen!

Dydd Mercher 11eg Mai
11.00yb-2.30yp

Sgwâr Henblas, Wrecsam, LL13 8AE

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Digwyddiad Bomio Edafedd Cymunedol a Helfa Drysor y Plant. Gyda Craft Connect

Dydd Sadwrn Mai 14eg
11.00am-2.30pm

Sgwâr Henblas, Wrecsam, LL13 8AE

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Casgliad o Bobl Greadigol gyda Theatr Yr Ifanc

Dydd Sadwrn 14eg Mai
10am-4.15pm

Theatr Y Stiwt, Rhos

Am ddim – archebu trwy Eventbrite

Cantorion Rhos: Cerddorion Ifanc a Chyfeillion mewn Cyngerdd (Mewn cydweithrediad â Hosbis Tŷ’r Eos)

Dydd Sadwrn 14eg Mai
10am-4.15pm

Theatr Y Stiwt, Rhos

Am ddim – archebu trwy Eventbrite

Dathliad Cofio Dydd VE gyda’r Daisy Belles

Dydd Sadwrn 14eg Mai
7pm

Canolfan Ceiriog, Glyn Ceiriog

£10 – archebu trwy admin@canolfancentre.org neu 07791 919934

Carnifal Diwrnod Affrica

Saturday 14th May
From 1pm

Heart Rock

1pm – 6pm Digwyddiad am ddim

7pm – 3am £3 a £5

www.skiddle.com

Diwrnod Dathlu Pwyleg

Dydd Sadwrn Mai 14eg
1pm – 5pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

Rhad ac am ddim – dim angen archebu

Marchnad Gwneuthurwyr Wrecsam 2.0

Dydd Sadwrn 21ain Mai
10am-4pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu

Marathon Lluniau Teulu Wrecsam

Dydd Sadwrn 21ain Mai
9.30am-2pm

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Am ddim – archebu trwy Eventbrite

Twrnament FIFA 22 CPD Wrecsam

Dydd Sadwrn 21ain Mai
10.30am

Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Am ddim – archebu trwy Eventbrite

Gwnewch eich hun yn Gartrefol: Arddangosfa Ffasiwn a Nwyddau Cartref

Dydd Sadwrn 21ain Mai
1-5pm

Belong Gaming Arena (Tu Mewn i Sports Direct), Sgwar Henblas, Wrecsam

Am ddim – cofrestrwch yma

Gwrecsam: Lansio Map Dinas Is-Ddiwylliant

Dydd Sadwrn 21ain Mai
6pm

Stiwdios Olivet, Rhosrobin, Wrecsam, LL11 4RN

Am ddim – nid oes angen archebu

Cyngerdd: John ac Alun

Dydd Sadwrn Mai 21ain 7pm

Canolfan Ceiriog, Glyn Ceiriog, LL20 7HE

TOCYNNAU £10
Bar a lluniaeth ar gael
Cysylltiadau: Peter Bates 01691 718376 p6jpb@yahoo.co.uk NEU Bryn Hughes 07855 896599 bhughes789@btinternet.com

Cyflwynir Cerddorfa Symffoni Wrecsam: Mussorgsky, Gluzanov a Ravel

Dydd Sadwrn 21ain Mai
7.30pm

Neuadd William Aston, Wrecsam

Gŵyl Gerdd Bitesize – Ydych chi’n ganwr rhwng 5-19 oed? Dewch i ddangos i ni beth allwch chi ei wneud!

Dydd Sadwrn 21ain – Dydd Sul 22 Mai

Groundlings Theatre, Rhosrobin, LL11 4YL

Gŵyl Criced Iau

Dydd Sul 22ain Mai
1pm

AAA Y Waun

Am ddim

Carnifal Y Waun

Dydd Sadwrn 28ain Mai
10am

Carnifal Y Waun, Y Waun, LL14 5EY

Mwy o wybodaeth: facebook.com/chirkcarnival

Profiad Treftadaeth Byw – Mwyngloddiau Plwm Y Mwynglawdd

Dydd Sadwrn 28ain Mai a Dydd Sul 29ain Mai
11am-3pm

Am ddim – archebu trwy groundworknorthwales.org.uk/

Am ddim – nid oes angen archebu

Arddangosfa Gelf Refugee Kindness

Dydd Sadwrn 28ain Mai
10am

Carnifal Y Waun, Y Waun, LL14 5EY

Am ddim – nid oes angen archebu

Brics Bychain: Tirnodau mewn brics LEGO®

Llun-Sadwrn
Tan 7fed Mai 2022

Amgueddfa Wrecsam

Rhad ac am ddim – dim angen archebu
www.treftadaethwrecsam.cymru

Dydd Gŵyl Dewi Wrecsam

Dydd Mawrth 1af o Fawrth
12-2pm

Sgwar Y Frenhines, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle

A Gathering of Folk

Dydd Iau 3ydd o Fawrth
7.30pm

The Golden Lion, Yr Orsedd

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Dod o hyd i Gytundeb: Noson Gymunedol Rhyng-ffydd

Dydd Gwener 4ydd o Fawrth
6.30-8.00pm

Canolfan Ddiwylliannol Islamaidd Wrecsam

A Gathering of Folk

Dydd Gwener 4ydd o Fawrth
7.30pm

The Royal Oak, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle

The Gentle Good / Samantha Whates / Ida Wenoe

Dydd Iau 10fed o Fawrth
7.00-10.00pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

£12 – ewch i www.typawb.cymru

Cyflwynir Voicebox Adam Kammerling

Dydd Iau 10fed o Fawrth
7.00-10.00pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

£5 – nid oes angen archebu lle

Noson Gomedi Tŷ Pawb

Nos Wener 11fed o Fawrth
7.30-10.30pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

£10 – ewch i www.typawb.cymru

Chwedlau o Terracottapolis

10am-4pm
Llun-Sadwrn,
19eg Mawrth-11eg Mehefin

Tŷ Pawb, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle
Ewch i www.typawb.cymru

Festa Da Diaspora Portuguesa

Nos Sadwrn 12fed o Fawrth
7.00pm

Vasco Da Gama, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Ffrwydriad Lliw Cymunedol

Dydd Sadwrn 19eg o Fawrth
4.00pm

Hwb Yellow & Blue, Wrecsam

£10 – archebwch le drwy https://tinyurl.com/colourexplosion

Gweithy Adeiladu Pont Xplore!

Dydd Sul 20fed o Fawrth
9.30am-4.30pm

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! Wrecsam

Am ddim – ewch i www.xplorescience.co.uk i archebu lle

Cyflwynir Balchder Wrecsam: Cymraeg, Hoyw a Dyma Ni!

Dydd Mawrth 22ain Mawrth
6.00-10.00pm

Hwb Menter Wrecsam, Wrexham

Am ddim – archebwch drwy https://tinyurl.com/pridewrecsam2025

Alien Feelings // Sam Lyon // Monika Evans + Cyfarfod Canllaw Digwyddiadau Wrecsam

Friday 25th March
6-10pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

Am ddim

Lambscapes: Cyflwyno technegau ffelt gwlyb a nodwyddau i greu sîn wanwyn

Dydd Sadwrn 26ain Mawrth
10am-3.30pm

Canolfan Gymunedol Froncysyllte

£20 – E-bostiwch lizcarding29@gmail.com neu ffoniwch 07516241737 i archebu

Ffair Recordiau

Dydd Sadwrn 2il Ebrill
10am-4pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Celf Camlas: Addurno pot neu arfordir yn null celf draddodiadol y gamlas

Dydd Iau 7fed Ebrill
1-4pm

Glyn Wylfa, Y Waun

Rhoddion – E-bostiwch lizcarding29@gmail.com neu ffoniwch 07516241737 i archebu

Dafydd Iwan a’r Band

Nos Wener 8fed Ebrill
7.30pm

Saith Seren, Wrecsam

£8 – Tocynnau ar gael yn Saith Seren neu ffoniwch 07885 567512

NEW Sinfonia: Hiraeth | Longing for Home

Dydd Sadwrn 9fed Ebrill
6pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

£12 / £4 – Archebu trwy newsinfonia.org.uk

Hwyl Y Pasg gyda Magi Ann: Stori a Chân / Celf a Chrefft

Dydd Llun 11fed Ebrill
10.30-11.30am

Llyfrgell Y Waun

Cysylltwch a chris@menterfflintwrecsam.cymru am fwy o wybodaeth

Hwyl Y Pasg gyda Magi Ann: Stori a Chân / Celf a Chrefft

Dydd Llun 11fed Ebrill
1.15-2.15pm

Llyfrgell Rhiwabon

Cysylltwch a chris@menterfflintwrecsam.cymru am fwy o wybodaeth

‘The Story Teller’ – Jacqui Blore (i blant hyd at 5 mlwydd oed)

Dydd Llun 11fed Ebrill
1.45pm

Llyfrgell Cefn Mawr

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

‘The Story Teller’ – Jacqui Blore (i blant hyd at 5 mlwydd oed)

Dydd Llun 11fed Ebrill
3.15pm

Llyfrgell Rhos

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

Amser Stori gyda Sarah Parkinson

Dydd Llun 11fed Ebrill
2.15pm

Llyfrgell Gwersyllt

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

Amser Stori gyda Sarah Parkinson

Dydd Llun 11fed Ebrill
3.30pm

Llyfrgell Llai

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

‘Little Lamb Tales’ – Jude Lennon

Dydd Mawrth 12fed Ebrill
2.15pm

Llyfrgell Brynteg

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

‘The Story Teller’ – Jacqui Blore (i blant hyd at 5 mlwydd oed)

Dydd Llun 14eg Ebrill
10.30am

Llyfrgell Wrecsam

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

‘The Story Teller’ – Jacqui Blore (i blant hyd at 5 mlwydd oed)

Dydd Llun 14eg Ebrill
12.00pm

Llyfrgell Rhiwabon

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

‘The Story Teller’ – Jacqui Blore (i blant hyd at 5 mlwydd oed)

Dydd Llun 14eg Ebrill
2.15pm

Llyfrgell Y Waun

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

Hwyl Y Pasg gyda Magi Ann: Stori a Chân / Celf a Chrefft

Dydd Mercher 20fed Ebrill
10.00-11.30am

Llyfrgell Wrecsam

Cysylltwch a chris@menterfflintwrecsam.cymru am fwy o wybodaeth

Hwyl Y Pasg gyda Magi Ann: Stori a Chân / Celf a Chrefft

Dydd Mercher 20fed Ebrill
2.30-3.30pm

Llyfrgell Coedpoeth

Cysylltwch a chris@menterfflintwrecsam.cymru am fwy o wybodaeth

‘Little Lamb Tales’ – Jude Lennon

Dydd Mawrth 12fed Ebrill
3.45pm

Llyfrgell Coedpoeth

Ewch i http://www.wrexham.gov.uk/llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth

Gŵyl Geiriau Wrecsam

23-30 Ebrill

Sawl lleoliad

Ewch i wrexhamcarnivalofwords.com am fwy o wybodaeth

Blasau o Sir Wrecsam

Dydd Llun 25ain Ebrill
7pm

Bwyty Iâl, Coleg Cambria, Wrecsam

£25yp – Tocynnau trwy eventbrite.co.uk/flavoursofwrexham

Gardd Agored a Gwerthiant Planhigion

Dydd Mercher 27ain Ebrill
10am-3pm

Gardd Furiog Fictoraidd Erlas, Wrecsam

£1 am bob oedolyn, plant am ddim – nid oes angen archebu lle

Cerddoriaeth Fyw: Meilir // Matt Nicholls // Han & Stu + Cyfarfod Canllaw Digwyddiadau Wrecsam

Dydd Gwener 29ain Ebrill
7-9pm

Tŷ Pawb, Wrecsam

Am ddim – nid oes angen archebu lle

Coed Clychau’r Gog: Creu golygfa coetir yn y gwanwyn gan ddefnyddio cnu defaid marw a ffibrau eraill

Dydd Sadwrn 30ain Ebrill
10am-3.30pm

Canolfan Gymunedol Froncysyllte

£20 – E-bost lizcarding29@gmail.com neu ffoniwch 07516241737 i archebu

Penwythnos Dathlu 400 mlwyddiant
Huw Morys (Eos Ceiriog) – TAITH GERDDED o Bont-y-meibion i Lansilin

Dydd Sadwrn 30ain Ebrill
11am

Maes Parcio Llansilin

menteriaithmaldwyn@gmail.com neu 07969 062263 neu Peter Bates ar p6jpb@yahoo.co.uk neu 01691 718376.

Penwythnos Dathlu 400 mlwyddiant
Huw Morys (Eos Ceiriog) – SGWRS A CHÂN gydag Eurig Salisbury, bardd a darlithydd yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth

Dydd Sadwrn 30ain Ebrill
11am

Neuadd Goffa Glyn Ceiriog

Tocynnau: £5 yn cynnwys paned

menteriaithmaldwyn@gmail.com neu 07969 062263 neu Peter Bates ar p6jpb@yahoo.co.uk neu 01691 718376.

Gardd Agored a Gwerthiant Planhigion

Dydd Sadwrn 30ain Ebrill
10am-3pm

Gardd Furiog Fictoraidd Erlas, Wrecsam

£1 am bob oedolyn, plant am ddim – nid oes angen archebu lle

Gallery

Digwyddiadau diweddar.

Gallery
Contact

Cymryd Rhan

Tim Dinas Diwylliant 2025 Wrecsam, C/o Ty Pawb, Stryd y Farchnad,Wrecsam, Gogledd Cymru, LL13 8BG

Contact

    Contact

    © Tim Cais Wrecsam 2025

    Contact